Uitwijkhosting
Uitwijkhosting is de garantie om ten allen tijde over een backup en over uw databases te beschikken. Uitwijkhosting kan uw redding zijn op het moment dat er problemen optreden aan uw eigen server(S). Met uitwijkhosting kan zonder groot tijdverlies overgeschakeld worden naar de bij WvW Automatisering aanwezige backup, op een beschikbaar systeem van en bij WvW Automatisering. Door de realtime mogelijkheden die WvW Automatisering op het gebied van uitwijkhosting biedt kan zelfs bijna zonder dataverlies overgeschakeld worden. Zijn de problemen aan uw eigen server opgelost, dan kan snel teruggeschakeld worden.

Het uitwijkhostingconcept heeft als extra voordeel dat altijd de meest recente backup aanwezig is bij WvW Automatisering. U moet er niet aan denken het ooit nodig te hebben....